www.LO-LKP.nl

Stichting Herinnering LO-LKP

Search - Doc Indexer
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags
object757467244.png
info3

 

 

 

Stichting Herinnering LO-LKP

 

 

 

 

Deze website is een initiatief van St. Herinnering LO-LKP () en werd gerealiseerd door S.E. Scheepstra () in nauwe samenwerking met E. Visser.
St. Herinnering LO-LKP vormt de voortzetting van de LO-LKP Stichting.
Na afloop van WO2 heeft de LO-LKP als verzetsorganisatie zich zelf opgeheven. Het einddoel (bevrijding) was bereikt en politieke aspiraties werden niet nagestreefd. Wel bestond behoefte het onderlinge contact in stand te houden. Daartoe werd in december 1945 de LO-LKP Stichting opgericht. Deze had ten doel het onderhouden van onderling contact en de uitgave van het gedenkboek. Conform de statuten bestond het bestuur uit oud-verzetsmensen. Toen zij op gevorderde leeftijd kwamen werd de LO-LKP Stichting in 1993 omgezet in Stichting Herinnering LO-LKP, die er de rechtsopvolger van is en wordt bestuurd door leden van de tweede generatie.

Doelstelling is:
a- het bijeenbrengen van reunisten van de LO-LKP Stichting
b- het tot in volgende geslachten in nagedachtenis houden van de zin, het karakter en de uitkomsten van het verzet door L.O.-L.K.P., zoals die onder meer zijn beschreven in het gedenkboek van het verzet door L.O.-L.K.P. "Het Grote Gebod".
Het is aan het realiseren van de tweede doelstelling dat deze website wil bijdragen.

Van de hier beschikbare bronbestanden zijn de Illegale Mededelingen (1944-mei 1945) incompleet en, voor zover wel aanwezig, doorgaans van mindere kwaliteit. De Mededelingen en De Zwervers van mei 1945 t/m dec. 1949 zijn compleet maar verkeren niet altijd in perfecte staat. Dit heeft een belemmerende invloed op de herkenbaarheid van de tekst en daarmee op het zoekresultaat. Van Zwerver jaargang 1947 komt binnenkort een betere versie beschikbaar (de verbetering betreft de rugkant van de midden pagina's).
Omvang en kwaliteit van de bestanden brengen met zich mee dat een download soms even op zich wachten laat.


Downloaden en gebruik elders is toegestaan onder voorbehoud van copyrights.
De bestanden op deze site vallen onder een  Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0
Internationaal-licentie
 .