www.LO-LKP.nl

Stichting Herinnering LO-LKP

Search - Doc Indexer
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags
object757467244.png
info3

 

Zoekfunctie

 

De documentatie die op deze website aangeboden wordt is rechtstreeks toegankelijk via uitrolmenu's onder de betreffende titel in het groene veld van het hoofdmenu. Klik links voor lezen online, klik rechts voor downloaden. Daarnaast kan worden gezocht op een (of meer) woord(en). Hiervoor zijn twee methodes beschikbaar. Methode 1 geeft een overzicht van vindplaatsen in alle bronnen op deze site. Methode 2 geeft een overzicht van vindplaatsen in alle bronnen op deze site met enkele woorden uit hun context.

 

Methode 1
zoekresultaat1

 

– Typ het/de gezochte woord(en) in het witte zoekvenster A, bijvoorbeeld: Het Grote Gebod. 
Terwijl u de tekst ingeeft wordt de site al doorzocht. Index C geeft het aantal resultaten aan. 
– De vindplaatsen worden getoond in veld B. Klik op de ronde bolletjes van Index C om daar doorheen te scrollen. 
– Klik links op het betreffende bestand om het te openen (en evt. te downloaden).
zoekresultaat2
 
Methode 2:
zoekresultaat3

 

– Typ het/de gezochte woord(en) in het witte zoekvenster A, bijvoorbeeld: Het Grote Gebod. 
– Klik vervolgens op het vergrootglas rechts van het zoekvenster D. Er verschijnt een overzicht van vindplaatsen waarbij het/de zoekwoord(en) in directe contex staat/n vermeld. Het zoekresultaat kan desgewenst nader worden ingeperkt. (E
– Klik links op het betreffende bestand om het te openen (en evt. te downloaden).
zoekresultaat4

 

Let wel:
a- Van de hier beschikbare bronbestanden zijn de Illegale Mededelingen (1944-1945) incompleet en, voorzover wel aanwezig, doorgaans van mindere kwaliteit. De mededelingen en De Zwervers van mei-1945 t/m december 1949 zijn compleet maar verkeren niet altijd in perfecte staat. Dit heeft een belemmerende invloed op de herkenbaarheid van de tekst en daarmee op het zoekresultaat. Van De Zwerver jaargang 1947 komt binnenkort een betere versie beschikbaar (de verbetering betreft de rugkant van de middenpagina's).
Omvang en kwaliteit van de bestanden brengen met zich mee dat een download soms even op zich wachten laat.
b- Downloaden en gebruik elders is toegestaan onder voorbehoud van de copyrights van Stichting Herinnering LO-LKP.

De bestanden op deze site vallen onder een  Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0
Internationaal-licentie