Het Grote Gebod Deel 1

Hoofdstuk 3

DE SPECIALISTEN-ORGANISATIES

De Falsificatie-Centrale (FC), Karel van Dorp [ Blz 599 - 613 ]

Niet elk OS systeem staat toe PDF-bestanden online in te zien.
Komt het hieronder niet in beeld dan kunt u het bestand downloaden en offline lezen met eigen reader.

download het bestand 43MB Dlknop 001 2

­