Zoekfunctie

De documentatie die op deze website aangeboden wordt is rechtstreeks toegankelijk via uitrolmenu's onder de betreffende titel in het groene veld van het hoofdmenu. Klik links voor lezen online, klik rechts voor downloaden.
Daarnaast kan worden gezocht op een (of meer) woord(en). Hiervoor zijn twee methodes beschikbaar. Methode 1 geeft een overzicht van vindplaatsen in alle bronnen op deze site. Methode 2 geeft een overzicht van vindplaatsen in alle bronnen op deze site met enkele woorden uit hun context.
Voor al deze methodes geldt: gebruik van gedownloade bestanden elders is toegestaan op voorwaarde van correcte weergave en bronvermelding.

 

Methode 1

 

 
 
zoek01
– Typ het/de gezochte woord(en) in het witte zoekvenster, bijvoorbeeld: Het Grote Gebod.
 
 
 
 
   Terwijl u de tekst ingeeft wordt de site al doorzocht. Doc Indexer geeft het aantal resultaten aan.
– Daaronder staan de vindplaatsen vermeld.
   Klik op de "bolletjes" om door de resultatenlijst te scrollen.
– Klik links op het betreffende bestand om het te openen (en evt. te downloaden).
 
 

Methode 2

 

– Typ het/de gezochte woord(en) in het witte zoekvenster, bijvoorbeeld: Het Grote Gebod.
– Klik vervolgens op het vergrootglas rechts van het zoekvenster.
Er verschijnt een overzicht van vindplaatsen waarbij het/de zoekwoord(en) in directe context staat/n vermeld.
Het zoekresultaat kan desgewenst nader worden ingeperkt.
– Klik links op het betreffende bestand om het te openen (en evt. te downloaden).
 
 
De hier beschikbaar gestelde illegale Mededelingen (1944-mei 1945) zijn onvolledig, terwijl de illegale oorsprong van de aanwezige documenten met zich meebrengt dat de leesbaarheid ervan te wensen overlaat. Dit heeft een beperkende invloed op de herkenbaarheid van de tekst en daarmee op het zoekresultaat.
De Mededelingen en De Zwervers vanaf mei 1945 t/m dec. 1949 zijn compleet.
Omvang en kwaliteit van de bestanden brengen met zich mee dat een download soms even op zich wachten laat.
NB: Downloaden en gebruik elders is toegestaan onder voorbehoud van copyrights van St. Herinnering LO-LKP, bronvermelding en correcte weergave.
De bestanden op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie .
­