Skip to main content

Stichting Herinnering LO-LKP


Deze website is een initiatief van St. Herinnering LO-LKP (mailadres secr 2) en werd gerealiseerd door S.E. Scheepstra (mail joke) in nauwe samenwerking met E. Visser.
St. Herinnering LO-LKP vormt de voortzetting van de LO-LKP Stichting.
Na afloop van WO2 heeft de LO-LKP als verzetsorganisatie zich zelf opgeheven. Het einddoel (bevrijding) was bereikt en politieke aspiraties werden niet nagestreefd.
Wel bestond behoefte het onderlinge contact in stand te houden. Daartoe werd in december 1945 de LO-LKP Stichting opgericht. Deze had ten doel het onderhouden van onderling contact en de uitgave van het gedenkboek. Conform de statuten bestond het bestuur uit oud-verzetsmensen.
Toen zij op gevorderde leeftijd kwamen werd de LO-LKP Stichting in 1993 omgezet in Stichting Herinnering LO-LKP, die er de rechtsopvolger van is en wordt bestuurd door leden van de tweede generatie.

Doelstelling is:
a- het bijeenbrengen van reunisten van de LO-LKP Stichting
b- het tot in volgende geslachten in gedachtenis houden van de zin, het karakter en de uitkomsten van het verzet door L.O.-L.K.P., zoals die onder meer zijn beschreven in het gedenkboek van het verzet door L.O.-L.K.P. "Het Grote Gebod". Het is aan het realiseren van de tweede doelstelling dat deze website wil bijdragen.

De hier beschikbaar gestelde illegale Mededelingen (1944-mei 1945) zijn onvolledig, terwijl de illegale oorsprong van de aanwezige documenten met zich meebrengt dat de leesbaarheid ervan te wensen overlaat. Dit heeft een beperkende invloed op de herkenbaarheid van de tekst en daarmee op het zoekresultaat.

De Mededelingen en De Zwervers vanaf mei 1945 t/m dec. 1949 zijn compleet.

Omvang en kwaliteit van de bestanden brengen met zich mee dat een download soms even op zich wachten laat. Downloaden en gebruik elders is toegestaan onder voorbehoud van copyrights van St. Herinnering LO-LKP, bronvermelding en correcte weergave. De bestanden op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie .