Skip to main content
gedenkboek   meer info 01

Illegale Mededelingen


Het toenemende aantal onderduikers en het besef dat opvang en verzorging daarvan om coordinatie vroegen leidde aan het eind van 1942 tot oprichting van de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers). Naarmate de organisatie groeide werd communicatie vanuit de leiding onontbeerlijk. Dit kreeg vorm in wekelijkse berichtgevingen, de Illegale Mededelingen van het Centraal Bureau van de LO. Berichten die alleen voor leidinggevenden van LO en LKP waren bestemd heetten Illegale Mededelingen van de Top. Dergelijke berichten werden gestencild, of getypt met carbondoorslag, doorgegeven en door ontvangers opnieuw getypt en verspreid. Kwaliteit van afdruk en leesbaarheid laten daardoor vaak te wensen over. Het in bezit hebben van Mededelingen kon leiden tot aanhouding, gevangenschap of erger. De hier getoonde verzameling is incompleet, naar aanvulling wordt gestreefd.